Vårtbitare
Tettigoniidae

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering


Nyckel

1. Större arter 2 ½ - 4 ½ cm långa.……… ………………………………..2
- Mindre arter, 1 ½ - 2 ½ cm långa………………………………………3

2. Vingar når förbi bakknän………………………..Grön vårtbitare Tettigonia viridissima
- Vingar når ej förbi bakknän……………………….Stor vårtbitare Decticus verrucivorus

3. Stort utrymme mellan antennerna, där den välvda pannan är väl så bred som ett öga. …...................................Tribus Decticini. 4
- Litet utrymme mellan antennerna där pannans utskott är smalare än ett öga…………….................................……………..8

4. Normalt utvecklade vingar, som når förbi bakkroppsspetsen….. Grå vårtbitare Platycleis albopunctata
- Förkortade vingar som ej når över hela bakkroppen………………………………………………5

5. Starkt förkrympta vingar, som är kortare än halsskölden…….. Buskvårtbitare Pholidoptera griseoaptera
- Vingar är längre än halsskölden…………………………..6

6. Halssköldens lodräta sidopartier mörka med breda ljusa bräm längs kanterna bildande ”U”. Såglik lårstrimma …………………..Cikadavårtbitare Metrioptera roeselii
- Halssköldens lodräta sidopartier respektive lårstrimma annorlunda………………………………………………………..7

7. Halssköldens lodräta sidopartier mörka och oftast med smala ljusa bräm bak- och nedtill. Lårstrimma ej såglik……………. Ljungvårtbitare Metrioptera brachyptera
- Halssköldens lodräta sidopartier enfärgat gröna. Lårstrimma mindre såglik. Endast i Skåne…………………. …………………Grön hedvårtbitare Metrioptera bicolor

8. Normalt utvecklade vingar, som når förbi bakkroppsspetsen… Ekvårtbitare Meconema thalassinum
- Förkortade vingar som ej når över hela bakkroppen……………………………………………..9

9. Vingar är längre än halsskölden………………….…… .Sävvårtbitare Conocephalus dorsalis
- Starkt förkrympta vingar, som är kortare än halsskölden…….. ....Lövvårtbitare Leptophyes punctatissima

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer