Hagtornskronmal
Bucculatrix bechsteinella (B&S, 1805)

Hagtornskronmal Bucculatrix bechsteinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805). Hagtornskronmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår vitaktiga, ögonlock vita. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna brungula, prickade med mörkbruna och vita fjäll. Vid vingens mitt finns två snedställda fläckar på framkanten samt en på bakkanten. Bakvingar brungrå. Skiljer sig från den liknande Bucculatrix demaryella på huvudhåren som är mörkare hos sistnämnda.

Biologi

Habitat

Finns i hag- och buskmarker, längs vägkanter och liknande.

Associationer

Näringsväxter: Crataegus, Malus, Pyrus, Sorbus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven är grågrön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Gästrikland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Synonym Bucculatrix crataegi Zeller, 1839 Mina av Hagtornskronmal Bucculatrix bechsteinella i hagtornblad.

Mediafiler på webben
Läs mer