Gökärtsguldmal
Phyllonorycter nigrescentellus (Logan, 1851)

Gökärtsguldmal Phyllonorycter nigrescentella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter nigrescentellus (Logan, 1851). Gökärtsguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-10 mm. Huvudhår svarta framtill, rostbruna baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande orangebruna. På framkanten finns fyra silverfärgade hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är sammansmält med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar långt före första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar och öppna miljöer där det växer ärtväxter.

Associationer

Näringsväxter: Lathyrus, Vicia.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer Maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en undersidig mina, med kraftiga längsveck som drar ihop bladets kanter nedåt, förpuppning i en vit kokong.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Medelpad. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Gökärtsguldmal Phyllonorycter nigrescentellus i gökärtblad.

Mediafiler på webben
Läs mer