Åkerväddmott
Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818)

Åkerväddmott Eurhodope cirrigerella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818). Åkerväddmott förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 19-22 mm. Larven lever i augusti september i blommorna av vädd, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer