Lundskaftingminerarmal
Elachista gangabella Zeller, 1850

Lundskaftingminerarmal Elachista gangabella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista gangabella Zeller, 1850. Lundskaftingminerarmal förekommer sällsynt i Sk på Öl och Go. Vingbredd 9-10 mm. Larven minerar i hundäxing, bergslok och lundskafting.

Mediafiler på webben
Läs mer