Lundstarrminerarmal
Elachista tetragonella (Herrich-Schäffer, 1855)

Lundstarrminerarmal Elachista tetragonella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Elachista tetragonella (Herrich-Schäffer, 1855). Lundstarrminerarmal förekommer sällsynt i Ög, Vg, och Ds. Vingbredd 6-7 mm. Larven minerar i lundstarr.

Mediafiler på webben
Läs mer