Sumpmarksnedbandvecklare
Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)

Sumpmarksnedbandvecklare Clepsis spectrana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Clepsis spectrana (Treitschke, 1830). Sumpmarksnedbandvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 16-22 mm. Larven lever i maj juni i sammanspunna blad och blommor av framför allt sumpväxter samt en mängd andra örter, förpuppning i näringsväxtenSynonym Clepsis costana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer