Trysnedbandvecklare
Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758)

Trysnedbandvecklare Clepsis rurinana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758). Trysnedbandvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 17-20 mm. Larven lever från september till april i sammanrullade blad av bl. a. try, nypon, nässlor, lönn samt en mängd andra växter, förpuppning i näringsväxten. Synonym Tortrix semialbana Guenée, 1845

Mediafiler på webben
Läs mer