Björkstyltmal
Caloptilia betulicola (M.Hering, 1928)

Björkstyltmal Caloptilia betulicola T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928). Björkstyltmal.

Beskrivning

Vingbredd 14-18 mm. Huvud rostbrunt. Antenner lika långa som framvingelängden. Framvingarna rostbruna med varierande mörka punkter. Bakvingar brungrå. Skiljer sig från Caloptilia elongella genom spetsen på bakbenens höfter som är ljust beige men brunröda hos sistnämnda.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmarker där det växer björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Fjärilen kläcks i augusti och efter övervintring ses den i maj-juni. Larven är grönvit med gulbrunt huvud. I början gör den en gångmina i bladets översida men övergår sedan i en veckmina. Inför förpuppningen rullar den samman bladet och förpuppar sig i en kokong.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer