Pilporslinsvinge
Pheosia tremula (Clerck, 1759)

Pilporslinsvinge Pheosia tremula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pheosia tremula (Clerck, 1759). Pilporslinsvinge förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 40-57 mm. Larven lever på asp och sälg, förpuppning i ett spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer