Björkporslinsvinge
Pheosia gnoma (Fabricius, 1777)

Björkporslinsvinge Pheosia gnoma T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pheosia gnoma (Fabricius, 1777), hane, hona, larv. Björkporslinsvinge förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 34-51 mm. Larven lever på björk, förpuppning i ett spinn på marken. Synonym Phalaena dictaeoides Esper, 1798

Mediafiler på webben
Läs mer