Dyster alrullvecklare
Epinotia sordidana (Hübner, 1824)

Dyster alrullvecklare Epinotia sordidana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia sordidana (Hübner, 1824). Dyster alrullvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever i maj juni i bladrulle av al, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer