Linjerat gräsmott
Pediasia fascelinella (Hübner, 1813)

Linjerat gräsmott Pediasia fascelinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pediasia fascelinella (Hübner, 1813). Linjerat gräsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 22-30 mm. Larven lever från september till juni i ett vävrör på gräs, förpuppning i en kokong i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer