Rödaktig lampblomvecklare
Gynnidomorpha permixtana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Rödaktig lampblomvecklare Gynnidomorpha permixtana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gynnidomorpha permixtana (Denis & Schiffermüller, 1775). Rödaktig lampblomvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i två generationer juni och september i fröhusen och stammen av bl. a. gentiana och blomvass. Synonym Cochylis mussehliana Treitsche, 1835

Mediafiler på webben
Läs mer