Kattfotsäckmal
Coleophora pappiferella O. Hofmann, 1869

Kattfotsäckmal Coleophora pappiferella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Coleophora pappiferella O. Hofmann, 1869. Kattfotsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sm till To. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i en hårig rörsäck på kattfot.

Mediafiler på webben
Läs mer