Absintsäckmal
Coleophora absinthii Wocke, 1876

Absintsäckmal Coleophora absinthii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora absinthii Wocke, 1876, hane och larvsäck. Absintsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 14-17 mm. Larven lever i en frösäck på malört.

Mediafiler på webben
Läs mer