Tvåvingar
Diptera

Texter: Mats W Pettersson CC-BYBegreppet tvåvingar är troligen inte så välkänt men här hittar vi insekter som myggor och flugor.
Igenkänningstecken. De är lätta att känna igen till grupp eftersom de bara har ett par fungerande vingar. Det bakre vingparet är reducerat till klubblika s k svängkolvar som fungerar som balansorgan under flygningen. Är man inte uppmärksam på antalet vingar kan emellertid vissa tvåvingar vara mycket lika andra insekter. Blomflugor härmar bin och getingar i både färgteckning, vingutseende och beteende. De små fjärilsmyggorna är förutom att de ser ut som fjärilar i miniatyr mycket lika mjöllöss som tillhör växtsugarna. Hos några arter som är parasiter på djur och fåglar bryts faktiskt vingarna av när de väl hamnat på rätt värd. Då kan de platta insekterna se mycket märkliga ut och det är antalet ben som man då får räkna för att skilja dem från fästingar som ju är spindeldjur och därför har åtta ben.
Man delar in tvåvingarna i myggor och flugor, där gränsen kan vara svår att se t.ex. hos hårmyggorna som är stora, kraftiga och håriga. Myggor har dock alltid mångledade antenner, medan flugor bara ett har ett fåtal leder, ofta med ett antennborst på ovansidan.  Det finns 110 familjer av tvåvingar men de är inte så svåra att bestämma till rätt tillhörighet när man väl har lärt sig lite om de olika vingfjäll, vingribbor, vingfält, borst och pannfåror. Men ett bra mikroskop är nödvändigt.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer