Egentliga insekter
Insecta

Texter: Mats W Pettersson CC-BY


KlassificeringKännetecken

Insekter tillhör leddjuren inom de ryggradslösa djuren och har därför ett yttre skelett i form av kitinplattor som skydd och stabilisering och för fäste av muskler på insidan. Hos andra leddjur kan kroppen vara uppdelad i segment som alla ser ungefär likadana ut t ex hos tusenfotingar, men hos insekterna är segmenten mycket olika och samlade i tre grupper som vi kallar huvud mellankropp och bakkropp. Antalet ben har minskats till sex, vilket är det huvudsakliga kännetecknet på en fullbildad insekt.

Beskrivning

Antennerna kan vara trådlika med eller utan klubbformation i änden, korta eller långa, knubbiga eller långsmala, och vara böjda eller fjäderlikt förgrenade.

Vingarna är fyra till antalet utom hos tvåvingarna (myggor och flugor). Ibland är det främre vingparet omvandlade till täckvingar för att skydda de ömtåliga flygvingarna, som hos skalbaggar, kackerlackor, skinnbaggar m fl.

Mundelarna kan vara bitande som hos t ex gräshoppor och skalbaggar eller sugande som hos bin, fjärilar, skinnbaggar, växtsugare och flugor. De sugande mundelarna ser mycket olika ut. Bin och fjärilar har långa sugrörslika mundelar; hårda hos bina och slanglika hos fjärilarna, medan skinnbaggar och växtsugare har stickande, kanylliknade mundelar. Flugornas mundelar liknar mest ett dammsugarmunstycke.

Biologi

Livscykel

Fullständig och ofullständig förvandling. Man brukar dela in insekterna i de som har fullständig förvandling (holometabola), t ex fjärilar och skalbaggar och de som har ofullständig förvandling (hemimetabola) t ex trollsländor, gräshoppor och vårtbitare. Utvecklingen går från ägg, larv och puppa till den vuxna insekten (imago), men hos insekter med ofullständig förvandling saknas ett regelrätt puppstadium. Larverna, som hos insekter med ofullständig förvandling ibland kallas nymfer, liknar ofta den vuxna insekten och växer gradvis upp till att efter sista hudömsningen bli en vuxen insekt. Bland t ex gräshoppor och vårtbitare har nymferna förkortade vingar och det är endast som vuxen som vingarna kan användas till flykt och att åstadkomma ljud. Bland insekterna med fullständig förvandling är larverna väldigt olika den vuxna individen och under puppstadiet förvandlas larven innan den kläcks som vuxen.

Insektslarver avviker från de fullbildade insekterna genom att de kan ha flera eller färre ben och sakna vingar.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer