Krypvideguldmal
Phyllonorycter quinqueguttellus (Stainton, 1851)

Krypvideguldmal Phyllonorycter quinqueguttella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter quinqueguttellus (Stainton, 1851). Krypvideguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår gråbruna framtill, ljusare baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. Från basen ett ljust längsstreck. På bakkanten fins tre hakar samt en utdragen, vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i sanddynmiljöer och alvarmarker där det växer krypvide.

Associationer

Näringsväxt: Salix.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en undersidig mina som till slut upptar hela bladet så att det formas till ett rör, förpuppning i en brunaktig kokong.

Utbredning

Förekommer främst i kustområden från Skåne till Bohuslän. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer