Gullrisfjädermott
Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)

Gullrisfjädermott Platyptilia calodactyla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775). Gullrisfjädermott förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 18-25 mm. Larven lever från september till maj i stjälken av gullris, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer