Berggrundvecklare
Celypha rurestrana (Duponchel, 1843)

Berggrundvecklare Celypha rurestrana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Celypha rurestrana (Duponchel, 1843). Berggrundvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 14-17 mm. Larven lever från höst till vår samt i juni i spinnväv på rothalsen av fibbla.

Mediafiler på webben
Läs mer