Purpurgrundvecklare
Celypha rosaceana (Schläger, 1847)

Purpurgrundvecklare Celypha rosaceana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Celypha rosaceana (Schläger, 1847). Purpurgrundvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever i maj juni i roten på åkermolke och maskros, förpuppning i en kokong nära roten. Synonym Tortrix purpurana Haworth, 1811

Mediafiler på webben
Läs mer