Fläckat stamfly
Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)

Fläckat stamfly Amphipoea oculea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761). Fläckat stamfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 28-32 mm. Larven lever i stjälk och rötter på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer