Allmänt stamfly
Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)

Allmänt stamfly Amphipoea fucosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Amphipoea fucosa (Freyer, 1830). Allmänt stamfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 29-37 mm. Larven lever i stjälk och rötter på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer