Djurlöss
Phthiraptera

Texter: Mats W Pettersson CC-BY


Klassificering


Beskrivning

Djurlössen är små, 0,5-6 mm, insekter som parasiterar på fåglar och däggdjur. Det mesta är tillbakabildat på dem så att de liknar de tidiga insekterna. Eftersom de under hela sitt liv sitter fast på sitt värddjur behöver de varken antenner, ögon eller vingar. De är tillplattade ovanifrån till skillnad från lopporna som är tillplattade från sidan och tillhör en annan insektsordning.

Biologi

Associationer

Inom djurlössen skiljer man på löss som är blodsugare, t ex i hårbottnen hos människor, och päls- och fjäderätare, som huvudsakligen är fågelparasiter. Varje djurlusart lever på en eller några få närbesläktade värddjur. Bland lössen hittar vi klädeslus, huvudlus och flatlus som uteslutande finns på människan. De flesta arterna hittar man på fåglar.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer