Äpplevecklare
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)

Äpplevecklare Cydia pomonella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758). Äpplevecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 14-22 mm. Larven lever från augusti till april i kärnhuset på äpplen och päron samt i bär av oxel, förpuppning i en kokong under bark eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer