Högmossestamfly
Amphipoea lucens (Freyer, 1845)

Högmossestamfly Amphipoea lucens T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Amphipoea lucens (Freyer, 1845). Högmossestamfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ås. Vingbredd 31-35 mm. Larven lever i stjälk och rötter på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer