Gråalsguldmal
Phyllonorycter strigulatellus (Lienig & Zeller, 1846)

Gråalsguldmal Phyllonorycter strigulatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter strigulatellus (Lienig & Zeller, 1846). Gråalsguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-10 mm. Huvudhår rostbruna. Antenner ringade, spetsen vit, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande bronsbruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins tre hakar samt en vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i skogsmiljöer där det växer gråal.

Associationer

Näringsväxt: Alnus incana.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-augusti. Larven lever i en undersidig mina belägen mellan två sidonerver, förpuppning i en tunn, blekgul kokong.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Synonym Lithocolletis rajella Linnaeus, sensu auctt.

Mediafiler på webben
Läs mer