Längsstreckad enbuskstävmal
Gelechia sabinellus (Zeller, 1839)

Längsstreckad enbuskstävmal Gelechia sabinellus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gelechia sabinellus (Zeller, 1839). Längsstreckad enbuskstävmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Hr. Vingbredd 17-22 mm. Larven lever i vävrör av enbarr.

Mediafiler på webben
Läs mer