Slånstävmal
Gelechia scotinella (Herrich-Schäffer, 1854)

Slånstävmal Gelechia scotinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gelechia scotinella (Herrich-Schäffer, 1854). Slånstävmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vs. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i blommor och skott av slån.

Mediafiler på webben
Läs mer