Spetsvinklad videguldmal
Phyllonorycter dubitellus (Herrich-Schäffer, 1855)

Spetsvinklad videguldmal Phyllonorycter dubitella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter dubitellus (Herrich-Schäffer, 1855). Spetsvinklad videguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår rostbruna framtill, vita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna guldorange. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är oftast sammansmält med bakkantshaken i en spetsig vinkel. På bakkanten fins tre hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i de flesta miljöer där det växer sälg.

Associationer

Näringsväxter: Salix.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en liten, undersidig mina belägen vid bladkanten som böjes om, förpuppning i en tunn, gulaktig kokong.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer