Kortstreckad videguldmal
Phyllonorycter brevilineatellus (Benander, 1944)

Kortstreckad videguldmal Phyllonorycter brevilineatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter brevilineatellus (Benander, 1944). Kortstreckad videguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-7 mm. Huvudhår gulbruna framtill, vita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är oftast sammansmält med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust, kort längsstreck som slutar före första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i futiga lövskogar där det växer sälg.

Associationer

Näringsväxter: Salix aurita, S. cinerea.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever i en liten, undersidig mina belägen vid bladkanten som böjes om, förpuppning i en tunn, vit kokong.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden är den ännu inte påträffad.

Mediafiler på webben
Läs mer