Fjällsippedvärgmal
Stigmella dryadella (Hoffman, 1868)

Fjällsippedvärgmal Stigmella dryadella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella dryadella (Hoffman, 1868). Fjällsippedvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-5,5 mm. Huvudhår brunaktiga, krage grågul, ögonlock ljusgrå. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna har en grönaktig glans närmast basen, intill samt utanför tvärbandet är de bruna med purpurglans. Tvärbandet silverglänsande. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Påträffas oftast i blommorna hos fältsippa som växer på kalkrika sluttningar i fjälltrakter.

Associationer

Näringsväxt: Dryas.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juli. Larven är gul och gör till en början en gångmina som sedan utvidgas till en fläck med utspridda exkrementer. Kokongen är gul.

Utbredning

Förekommer lokalt i Härjedalen samt Lule och Torne lappmark. I övriga norden finns den i norra Norge och norra Finland men saknas i Danmark. Minor av Fjällsippedvärgmal Stigmella dryadella i fjällsippeblad.

Mediafiler på webben
Läs mer