Fingerörtsdvärgmal
Stigmella poterii (Stainton, 1857)

Fingerörtdvärgmal Stigmella poterii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella poterii (Stainton, 1857). Fingerörtdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 3,5-5 mm. Huvudhår brunaktiga, krage mörkbrun, ögonlock ljusgula. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna är mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet ljust guldglänsande. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Påträffas oftast på fuktängar eller hjortronmyrar i norra Sverige.

Associationer

Näringsväxter: Comarum, Potentilla, Rubus och Sanguisorba.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juli. Larven är gul och gör en gångmina som ibland utvidgas till en fläck med utspridda exkrementer. Kokongen är brun.

Utbredning

Förekommer lokalt i södra samt norra Sverige. I övriga norden finns den i Danmark, sällsynt i Norge samt Finland. Mina av Fingerörtdvärgmal Stigmella poterii i kråkklöverblad.

Mediafiler på webben
Läs mer