Dvärgbjörkrullvecklare
Epinotia indecorana (Zetterstedt, 1839)

Dvärgbjörkrullvecklare Epinotia indecorana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia indecorana (Zetterstedt, 1839). Dvärgbjörkrullvecklare förekommer tämligen sällsynt från Vr till To. Vingbredd 19-21 mm. Larven lever i juni juli i hopspunna blad av dvärbjörk, förpuppning i en kokong på marken eller i näringsväxten. Synonym Grapholita biscutana Wocke, 1862

Mediafiler på webben
Läs mer