Umbrarullvecklare
Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767)

Umbrarullvecklare Epinotia brunnichana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767). Umbrarullvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 18-23 mm, arten varierar starkt i teckningen. Larven lever i maj juni i ett sammanrullat blad av björk, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer