Kardborreplattmal
Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Kardborreplattmal Agonopterix arenella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775). Kardborreplattmal förekommer allmänt från Sk till Me. Vingbredd 19-25 mm. Larven lever i sammanspunna blad på klint, kardborre, tistel m fl, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer