Liten bockrotplattmal
Agonopterix capreolella (Zeller, 1839)

Liten bockrotplattmal Agonopterix capreolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Agonopterix capreolella (Zeller, 1839). Liten bockrotplattmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever i sammanspunna, nedre blad på bockrot.

Mediafiler på webben
Läs mer