Trött säckmal
Coleophora lassella Staudinger, 1859

Trött säckmal Coleophora lassella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Kunskapsbrist (DD) 
Coleophora lassella Staudinger, 1859. Trött säckmal förekommer sällsynt på Go och i Sö. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i en frösäck på vägtåg. Synonym Coleophora gotlandica Benander, 1939

Mediafiler på webben
Läs mer