Fisktärna
Sterna hirundo Linnaeus, 1758

Fisktärna Michelle Kinsey Bruns

Texter: Tove von Euler, Thord Fransson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Fisktärnan är den mest spridda tärnan i Sverige och förekommer både längs kusterna och inåt landet. Dock inte i fjällen. Beståndet har ökat de senaste 30 åren och beräknas uppgå till omkring 25 000 häckande par (2012).

Biologi

Längd 31-35 cm.
Vuxna individer har röda ben och orangeröd näbb med svart spets. Undersidan är ljust grå. De yttre handpennorna är mörkare än de inre, både på översidan och på undersidan. Ungfågeln är gulbrunt fjälltecknad på ovansidan och näbben är mörk med orangeröd näbbrot.

Habitat

Fisktärnan häckar både längs kusterna och vid sjöar i inlandet, med undantag för fjällen.

Migrering

Flyttar i juli-september, främst till Sydafrikas men även Västafrikas kuster, och återvänder i april-maj. Ungfåglarna tillbringar sina första år i Afrika.

Födoval

Födan består mestadels av mindre fiskar, t.ex. spigg, abborre och tobis.

Beteende

Söker föda genom att störtdyka efter småfisk.

Fortplantning

Hanen och honan bygger tillsammans boet av växtrester. Honan lägger 2-3 ägg, som ruvas i 21-22 dagar. Äggen är beige med grå, bruna och svarta fläckar och ca 43 mm långa och 29 mm breda. Ungarna är flygfärdiga efter 22-28 dagar, men håller troligen ihop med föräldrarna i 2-3 månader.

Utbredning

Arten förekommer i stora delar av Europa, Ryssland och Kina, samt i Nordamerika och även lokalt i Nordafrika och Västindien.


Mediafiler på webben
Läs mer