Långsikelvecklare
Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Långsikelvecklare Ancylis apicella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775). Långsikelvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i augusti september i två sammanfästa blad av getapel och brakved, förpuppning i en kokong i ett nedfallet blad av näringsväxten. Synonym Tortrix siculana Hübner, 1811

Mediafiler på webben
Läs mer