Allmän sikelvecklare
Ancylis badiana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Allmän sikelvecklare Ancylis badiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ancylis badiana (Denis & Schiffermüller, 1775). Allmän sikelvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-17 mm. Larven lever i två generationer juni till oktober i två sammanfästa blad av vicker, gökärt klöver m. fl. , förpuppning i en kokong i ett nedfallet blad av näringsväxten. Synonym Tortrix lundana Fabricius, 1777

Mediafiler på webben
Läs mer