Rödspetsad solvecklare
Pammene rhediella (Clerck, 1759)

Rödspetsad solvecklare Pammene rhediella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pammene rhediella (Clerck, 1759). Rödspetsad solvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Dr. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever i juni augusti i de omogna bären av främst hagtorn, förpuppning i en kokong under bark eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer