Gullrismalmätare
Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861

Gullrismalmätare Eupithecia virgaureata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861. Gullrismalmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 18-20 mm. Larven lever på diverse örter bl. a. gullris, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer