Strätteblomvecklare
Aethes fennicana (M. Hering, 1924)

Strätteblomvecklare Aethes fennicana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Aethes fennicana (M. Hering, 1924). Strätteblomvecklare förekommer sällsynt i Sm och Sö samt på Öl, Go. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever förmodligen på strätta.

Mediafiler på webben
Läs mer