Ärtvecklare
Cydia nigricana (Fabricius, 1794)

Ärtvecklare Cydia nigricana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia nigricana (Fabricius, 1794). Ärtvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i juli augusti i baljorna av vicker, vial och andra, förpuppning i en kokong på näringsväxten. Synonym Tortrix rusticella Clerck, 1759

Mediafiler på webben
Läs mer