Havssävminerarmal
Elachista scirpi Stainton, 1887

Havssävminerarmal Elachista scirpi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista scirpi Stainton, 1887, hane. Havssävminerarmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 10-12 mm. Larven minerar i havssäv och salttåg.

Mediafiler på webben
Läs mer