Enskottsmal
Argyresthia arceuthina Zeller, 1839

Enskottsmal Argyresthia arceuthina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia arceuthina Zeller, 1839. Enskottsmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar mässingglänsande, ibland i en grönaktig ton. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på betesmark och öppna miljöer där det växer enbuskar.

Associationer

Näringsväxt: Juniperus.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni. Larven lever på en, minerar i skotten som torkar ut och dör, förpuppning inuti minan.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Värmland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer