Poppelglasvinge
Sesia apiformis (Clerck, 1759)

Allmän poppelglasvinge Sesia apiformis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Sesia apiformis (Clerck, 1759), hane och puppa. Allmän poppelglasvinge förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 30-47 mm. Larven lever i asp, poppel och sälg, gör gångar mellan bark och ved men går ibland in i veden, förpuppning i en kokong under barken.

Mediafiler på webben
Läs mer