Röksäckspinnare
Dahlica lazuri (Clerck, 1759)

Röksäckspinnare Dahlica lazuri T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dahlica lazuri (Clerck, 1759). Röksäckspinnare.

Beskrivning

Vingbredd 11-15 mm. Huvudhår svarta. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna grå med otydliga, ljusa fläckar. Vingfjällen är breda, försedda med två eller tre tänder vilket skiljer den från Dahlica charlottae som har smalare vingfjäll med två tänder. Bakvingar grå. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 3-5 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp brungul med gråvit analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honan går knappast att skilja från Dahlica charlottae, Siederia listerella eller Siederia rupicolella.

Biologi

Habitat

Finns i skogsmiljöer.

Associationer

Värdväxter: Lavar, mossor, alger.

Beteende

Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Hanen flyger tidigt på morgonen.

Livscykel

Flyger i april-juni. Den säckbärande larven lever på lavar och alger. Säckens längd 5-7 mm, rundat trekantig samt klädd med sand. Den har en ettårig utveckling.

Utbredning

Påträffas allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Synonym Solenobia fumosella Heinemann, 1870

Mediafiler på webben
Läs mer